REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA FAÇANA PRINCIPAL DEL C.COTONERS, BARCELONA

Edifici d'ús privat de planta baixa i tres plantes pis que es troba al Carrer dels Cotoners de Barcelona, inscrit en l'illa de cases delimitada pels carrers de l’Esquirol, el carrer Vigatans, el carrer Argenteria, el carrer Princesa i pel mateix Carrer Cotoners. L'ús característic de l'edifici és el d'habitatge. L'any de construcció de l'immoble data del 1900.


La façana principal on es realitzaran les obres dona front al carrer Cotoners, és una façana que es va rehabilitar íntegrament l’any 1992, però que a causa de l’aigua de pluja i de reg acumulada als balcons degut a que la platina perimetral sobresurt de la cota d’acabat de paviment, ha anat degradant i corbant les peces de ferro fins a laminar-les. L’actuació proposa tractar i sanejar les platines que fan de perímetre dels balcons i que estan corbades cap a l’exterior. Es procedirà tallant les potes de subjecció i adreçant-les, es tornaran a col.locar les potes mitjançant soldadura i es repararan i consolidaran mitjançant soldadura totes aquelles que estguin malmeses per unes de noves. Finalment se’ls donarà una capa de vernís de poliuretà de dos components per a la protecció del ferro a la intempèrie i es sellarà amb massilla epoxi l’unió entre la ceràmica i el perfil de ferro per evitar l’entrada d’aigua i protegir el faldó metàl.lic de ferro. No es modifica la composició original de les baranes. La superfície d’actuació de la façana principal és de 15,98 m2.

Cap d’aquestes actuacions modificarà la composició d’obertura i arquitectònica original de l’edifici.


Veure fotos dels nostres PROJECTES