REFORMA INTEGRAL D'UN HABITATGE A LA PL.VALLVIDRERA, BARCELONA

Habitatge existent situat en la planta quarta d’un edifici d’ús privat de planta baixa, 4 plantes pis, una planta àtic i una planta soterrani que es troba a la plaça de Vallvidrera de Barcelona, hi ha quatre entitats per planta. Està inscrit en l'illa de cases delimitada per la drecera de Vallvidrera, la carretera de Sarrià a Vallvidrera i per la mateixa Plaça de Vallvidrera. L'ús característic de l'edifici és el d'habitatge menys als locals en planta baixa i soterrani. L'any de construcció de l'immoble data de l’any 1975.

L’habitatge que es reforma té el seu accés des de l’escala comunitària de l’edifici. L’espai interior té forma irregular, i comparteix replà amb 3 altres entitats. Es composa d’un rebedor, una cambra higiènica que ventila a un dels patis de llums, tres habitacions, un distribuïdor, una sala i una cuina que ventila a un dels patis de llums. L’espai interior descrit conforma una superfície construïda total de 88,67 m2, des quals  81,52 m2 corresponen a la part d’habitatge i 7,15 m2 corresponen al 50% de la terrassa i el safareig.  Es proposa reformar aquest espai per adaptar-lo a les noves necessitats del propietari.


S’iniciarà el procés de transformació de l’espaí realitzant l’enderroc parcial d’envans, eliminació de conduccions elèctriques, d’aigua i sanejament obsoletes pel que fa referència a l'espai interior de l’habitatge. El primer procés d’intervenció, una vegada acabat l’enderroc, serà el de replanteig i construcció dels nous envans. També s’intervindrà en la instal·lació elèctrica, d’aigua i de calefacció realitzant nous sistemes  i adaptant-los a la normativa vigent, a més s'incorpora un sistema d'aire condicionat per conductes en tot l'habitatge i es reparen i reutilitzen els radiadors de ferro forjat existents. Es canvia, tota la fusteria de fusta existent en façanes per fusteria d’alumini, totes amb doble vidre amb càmera i laminats en el cas de balconeres, per tal de complir amb el CTE. La fusteria interior de fusta existent es canvia per fusteria de fusta DM. També es reforma tot el paviment actual de gres premsat substituint-lo per paviment de parquet de fusta natural, es reforma integralment el bany i la cuina. Finalment s'equipa i es pinta tot l'habitatge.


El preu de la reforma interior de l'habitatge és de: 900 €/m2

Veure fotos dels nostres PROJECTES