REFORMA INTEGRAL D'EDIFICI AL CARRER ARIBAU, BARCELONA

L’edifici objecte del projecte té una antiguitat de més de cent anys. Es troba situat al
xamfrà dels carrers Aribau i Valencia de Barcelona. Te una façana de 27 m i consta de planta baixa amb altell, cinc plantes pis, amb dos habitatges per planta, i planta àtic. L’edifici presenta una disposició simètrica amb l’escala al centre. L’estat de conservació es bo, encara que presenta envelliment molt acusat als revestiments i paviments, tant interiors com exteriors.El projecte es composa de diferents actuacions:
- Rehabilitació de façana i d’elements comuns.
- Instal·lació d’ascensor
- Divisió dels habitatges existents: els dos habitatges per planta es converteixen en tres. Donat que hi ha cinc plantes, es passa de deu habitatges a quinze.
- Dotació d'instal·lacions i serveis que determina la actual normativa, tant municipal com autonòmica o estatal.


Veure fotos dels nostres PROJECTES